Gotlands trådradio tar minst två år.

Första utbyggnadsstadiet kräver 1 milj. kr.
Den föreslagna trådradion på Gotland kan delvis bli förverkligad om. ett år, därest lyckliga omständigheter gynna företaget. För det första utbyggnadsstadiet kräves omkring 1 miljon kronor. Frågan är om. k. m:t kommer att tillåta telegrafstyrelsen att disponera detta belopp av tillgängliga medel eller om anslagsfrågan skall gå till riksdagen. I det senare fallet gäller det om höstriksdagen får någon proposition i ärendet eller om det slutliga avgörandet skall uppskjutas till den lagtima riksdagen nästa år. Anläggningsarbetena koncentreras i första utbyggnadsstadiet,till Visby stad, där man i främsta rummet kommer att installera trådradion hos alla telefonabonnenter. Då systemet bygger på ledningar är det självfallet att telefonabonnenterna, som redaii äga sådana, skola komma i första rummet. Det är denna del av arbetet som .beräknas ta omkring ett år i anspråk. Därefter inriktar man sig på att bygga ut ledningar till icke abonnenter i så rask takt som tillgången på material gör det möjligt. Ett par år får man under alla förhållanden räkna med att hela företaget skall kräva.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *