Gotlands befälsutbildningsförbund.

I referatet från det möte med Gotlands befälsutbildningsförbund, alltså f. d. Gotlands nationalbeväring, som hölls under lördagen, råkade revisorerna bli bortglömda. De personer som valdes till förbundets revisorer voro landsstormslöjtnant H. Bergström, Visby, och hamnkassör Th. Gerentz, Visby, med kantor Karl Bandelin och landstormslöjtnant G. Siltberg, Visby, som ersättare. Som styrelsesuppleant valdes bl. a. köpman Nils Malmgren, Visby, icke Malmberg som uppgavs i referatet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 september 1943
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *