Gotland har äldsta hushållningssällskapet.

Herr Redaktör!
I lördagen nummer av ”Månadens magasin” i radio fick man reda på åtskilligt om Värmland i en trevlig ”vet ni-serie” liknande den som tidigare kommit från Visby—Motala. Vet Ni att Värmland har Sveriges äldsta hushållningssällskap? Så löd en av de många retoriska frågorna av en från allvetartävlingar känd kvinnoröst. Ja, se det visste vi inte och hoppas vi ingen gotlänning hade reda på!
Rätt nyligen firade ju som bekant Gotlands Hushållningssällskap sin 150-åriga tillvaro, efter att i början ha kallats Ekonomiska Sällskapet. Det framgår av den lätt-tillgängliga Nordisk Familjebok att detta hushållningssällskap är det äldsta. Värmlands åter stiftades först 1803 och torde sålunda få lämna den rangplatsen att ha vårt äldsta hushållningssällskap till Gotland. Ånyo ha vi ett bevis på att Gotland inte var efterblivet – ön får heller aldrig bli det!
Sven Gerentz.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 september 1943
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *