Gatukorsningen Söderväg – Gutevägen

ute vid John Hill har visat sig vara ganska riskabel ur trafiksynpunkt, varför drätselkammaren tidigare givit byggnadschefen i uppdrag att göra upp förslag till korsningens reglering. Förslaget har nu godkänts av kammaren och innebär, att hörnen till stadsägan 1153, vilken innehaves av löjtnant Otto Wallin, samt till den av hr Otto Gardelin ägda tomten nr 2 i kvarteret Aklejan skola avskäras. Därigenom erhålles bättre sikt och en del mark kan tas i anspråk för gatuområde. De båda fastighetsägarna erhålla givetvis kompensation för ingreppet på deras tomter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 september 1943
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *