Gårdagens kappsegling

blev särdeles misslyckad på så sätt, att vinden, som på morgonen var svag nordvästlig — det blåste endast cirka 4 sek.-meter — ett par timmar efter starten (kl. 10) mojnade ut precis. Gammal dyning stod under kusten och båtarna lågo där, drevo och slogo utan att komma någon vart, i varje fall inte i önskad riktning. Någon kappsegling kan man inet tala om, inte ens kappdrivning och det hela blev därför ganska tråkigt, påfrestande mest för den delen för besättningarna. Emellertid lyckades sju båtar trassla sig runt banan ett varv medan nio båtar gingo ur utan att ha ens kunnat runda första pricken. Jim, Turil och Marina kommo in mellan kl. 14,30 och 16 medan Sigan, Wigg och Irma kommo mellan kl. 18 och 18,30, alltså efter de i föreskrifterna bestämda sex timmarna. Sexton båtar startade emellertid och Fimpen II kom först över startlinjen.
Huruvida seglingen skall anses giltig för de båtar som kommit in efter ett varv eller ev. göras om, är ännu icke bestämt. I varje fall planerar sällskapet en segling i augusti, då man får hoppas på bättre väder.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *