Försvarets reparationstjänst.

Skostaden Kumla, som ju fått svår känning av skoransoneringen, har hos regeringen begärt att armans skoreparationer till avsevärd del skola förläggas till Kumla. Detta krav avvisas emellertid av 1942 års militära reparationsutredning, som åberopar, att årets riksdag beslutat centralisering av underhållstjänsten ifråga om intendenturmateriel. Kumla lämpar sig ej för förläggning av någon central tvätt- och reparationsanstalt.
I detta sammanhang upplyses, att de centrala anstalterna i Boden, Stockholm och å Gotland, för vilka medel anvisats, beräknas bli färdiga att tagas i bruk tidigast i början av år 1945. De för försvaret ytterligare erforderliga centrala anstalterna torde efter beslut vid 1944 års riksdag ej kunna komma till utförande förrän under åren 1945 och 1946. Frågan huruvida och i vilken omfattning nytillverkning av beklädnadspersedlar och skodon skall äga rum vid statliga fabriker eller genom den civila industriens försorg är föremål för ytterligare utredning genom försvarets fabriksstyrelse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 september 1943
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *