Förebyggande Mödra- och barnavård

för kommunerna Alva, Havdhem, Eke, Hablingbo, Silte och Näs är anordnad genom Mödra och Barnavårdsfilialen i Havdhem. Lokal distriktsköterskans mottagning i Bertil Karlströms fastighet. Mottagnigstid: 2:dra fredagen i varje månad kl. 15-16.
Förebyggande vård lämnas åt havande och förlösta kvinnor intill tre veckor efter förlossningen, barn intill ett års ålder, barn intill skolåldern under förutsättning att de före ett Ars ålder åtnjutit vård vid verksamheten.
Den förebyggande vården är kostnadsfri. I densamma ingår icke läkarvård för sjukdom.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 september 1943
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *