Förbud mot bebyggelse all hinder för försvaret.

Genom annons och i länskungörelse nr 125 har länsstyrelsen förordnat, att för vissa närmare angivna delar av länet nybyggnad eller väsentlig om- eller tillbyggnad, som ej utföres för försvarsväsendets räkning, ej må äga rum med mindre länsstyrelsen prövat, att genom byggnaden befästnings- eller flygfälts användning för rikets försvar icke försvåras eller eljest avsevärt men icke åsamkas försvaret. Det är omkring 2/3 av länets kommuner, som beröras av förbudet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 september 1943
N:r 206

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *