Födelsedagshyllningar.

Lantbrukaren Albert Veström, Sallmunds i Vänge, som igår fyllde femtio år, blev med anledning därav föremål för hjärtliga, hyllningar. Från familjen och släkten fick han mottaga kontanter och blommor, från metodistförsamlingen en penningsumma och från grannarna ett presentkort och blommor. Jubilaren är en intresserad medlem av Bjärges metodist; församling och tjänar bl. a. som lokalpredikant och församlingskassör.
På sin sextioårsdag igår blev änkefru Hilma Broné, Värnhem, Visby, hjärtligt hyllad av släkt och vänner. Hyllningarna togo sin början vid 7-tiden på morgonen, då ett antal damer ur vänkretsen infunno sig för att till jubilaren överlämna en textad adress och en subskriberad penningsumma i album. Av presenterna i övrigt kan nämnas en golvlampa från barnen. En myckenhet blommor liksom telegrafiska lyckönskningar hittade även vägen till jubilarens hem under dagens lopp. På kvällen gavs supö för ett tjugotal inbjudna gäster.
Sextio år fyllde i fredags fru Emma Höglund, maka till lantbrukaren Oskar Häglund, Uddvide i Gerum. Fru Häglund är känd som en synnerligen intresserad och dugande husmor. Med anledning av högtidsdagen blev hon uppvaktad av barn, anförvanter och vänner med värdefulla presenter och blommor. På kvällen var en festlighet anordnad i det gästfria hemmet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *