Födelsedagar.

Om söndag d. 19 september fyller folkskollärarinnan fru Miriam Bodin, Ganthem, femtio år.
Hon är född i Norrlanda och dotter till framlidne folkskolläraren Erik Östman. Efter studentexamen i Uppsala 1917 avlade hon folkskollärarinneexamen i Stockholm 1918 och kom hösten samma år som vikarierande folkskollärarinna, kantor och organist till Ganthem. År 1919 blev hon ordinarie. Fru Bodin undervisar jämväl i slöjd och i fortsättningsskolan, och vid sidan av sin tjänst har hon även tagits i anspråk för ett flertal förtroendeuppdrag på de kommunala och sociala områdena inom socknen. Hon är sålunda bl. a. vice ordförande i barnavårdsnämnden. barnavårdsman, ledamot av fattigvårdsstyrelsen och kommunalnämnden, vice ordförande i Ganthemskretsen av Svenska Röda korset samt föreståndarinna för den kyrkliga syföreningen. Hon tillhör också styrelsen i Gotlands högerförbund. Sedan 1925 år hon gift med lantbrukaren Gustav Bodin, Eke-bys.

Femtio år fyller idag disponenten för Köpingebro sockerfabrik Tomten Lindman, Köpingebro. Han var under åren 1933-40 som bekant disponent vid Roma sockerfabrik.

Femtio år fyller i morgon matrosen på ångf. Gute Erik Nilsson, sedan många år i Ångbåtsbolagets tjänst.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 september 1943
N:r 214

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *