Födelsedagar.

Fru Anna-Lisa Pettersson, Visby, fyller söndagen den 18 dennes sjuttiofem år. Hon är född i Stockholm och kom sedan hon ingått äktenskap med numera framlidne målaremästaren Gustaf Pettersson hit 1890. Jubilaren har varit och är alltjämt, de många åren till trots, mycket verksam inom olika sociala institutioner och sammanslutningar. Sålunda blev hon 1906 medlem av Prinsessan Eugénies skyddsförening och kom 1917 in styrelsen för nämnda sammanslutning, en post som hon f. ö. alltfort innehar. Vid bildandet av visbykretsen av Röda korset år 1915 kom fru Pettersson med i denna rörelse och tillhörde dess styrelse alltfrån starten nämnda år till 1940, då hon avgick ur densamma. I styrelsen för Barnkrubban i Visby har hon varit ledamot under åren 1917-26 samt i styrelsen för Gotländska föreningen för de blindas väl sedan 1919. Även denna senare post innehar hon alltjämt. Alldeles särskilt ömmande är fru Pettersson för de blinda på blindhemmet, där hon avlägger regelbundna besök. Att hon alltjämt är i besittning av god hälsa frambår bl. a. av att hon ännu med varmt hjärta och stort intresse aktivt deltar i det sociala arbetet i vår stad.
Om lördag fyller änkefru Johanna Maria Lindström, Hägsarve i Buttle, 95 år. Fru Lindström, som inte bara är socknens utan även pastoratets äldsta invånare, är trots sin höga ålder förvånansvärt pigg och kry och sysslar dagligen med kardning, spinning och strumpstickning. Det kan nämnas att när sonen, som avled för fyra år sedan, vistades på lasarettet i Visby, skötte fru Lindström, även mor Hanna kallad, då 91 år gammal, ensam om gårdens djur, mjölkade o. s. v. Efter sonens död sålde hon gården och fick en tid därefter en pensionärsplats på Mariahemmet. Visserligen trivdes hon bra där, men verksam som hon är blev tiden henne lång utan arbete och så ordnades det så att hon fick komma till lantbrukaren Wilhelm Bergvall, Hägsarve, där hon alltså nu kan få utlopp för sin verksamhetslut vid kardor, strumpstickor och den kära spinnrocken.

Åttio år fyller på fredag änkefru Emma Karlsson, Skär på Fårö.
Sjuttiofem år fyller den 17 dennes f. sekreteraren i fångvårdsstyrelsen Olof Rundberg, Ålsten. Han är född i Visby och avlade år 1890 jur. fil. kand. i Uppsala och jur. kand.-examen år 1898, varefter han vann anställning i fångvårdsstyrelsen. Här utnämndes han till sekreterare år 1911 och kvarstod på denna post till pennsionsåldern.

Sextio år fyller i morgon fru Anna Thomsson, Tingstäde, maka till skolvaktmästaren Axel Thomsson, med vilken sextioåringen delar vaktmästarsysslan.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *