Fiskets bensinskattemedel.

Lantbruksstyrelsen har av fiskets bensinskattemedel för 1943-1944 anvisat 2,105 kr. åt Gotlands län för kustfisket.
Medlen, varav bidrag får sökas av fiskare och deras organisationer, skola huvudsakligen användas till underlä?????? av fiskebåtstrafiken genom förbättringar av hamnar och bryggor samt anläggning av fiske-fyrar, till telefonförbindelser för fisket, fiskodling m. m. Inkommande bidragsansökningar skola senast 15 dec. överlämnas till lantbruksstyrelsen, som därefter kommer att inge förslag till k. m :t ifråga om medlens fördelning. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 september 1943
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *