En stämningsfylld sorgohögtid

ägde på lördagen rum i Klintehamn, då stoftet efter den unga år bortryckte Erik Jakobson, Klintehamn, fördes till den sista vilan. Efter en andaktsstund i sorgehemmet ställdes färden till Klinte kyrka, där en stor skara, mött upp för att hedra den bortgångnas minne. Under det medlemmar av Klinte scoutkår samt Klintehamns I. K. bildade häck inbars kistan i templet under orgelnia toner. Jordfästningen förrättades av pastor Bergström, som i samband därmed höll en anslående betraktelse över orden i Jes. 55: 8, vari han bl. a. erinrade om Erik Jakobsons ungdom och det förtjänstfulla arbete han nedlagt inom föreningslivet på orten. Officianten betonade även hans gedigna personliga egenskaper och uttalade ett tack för vad han trots sin ungdom hunnit verka för olika ideal. Ett stort tomrum lämnar han efter sig i kamratleden, där man dock skall bevara honom i ett ljust minne. Själva jordfästningsakten omslöts nv ett par psalmverser ur 35:te resp. 102 :a psalmerna. Klinte kyrkokör utförde från läktaren ”Integer vitae”. Så utbars åter kistan och sänktes under vederbörlig honnör i den öppnade griften. Här nedlade hr Einar Smith en krans från den hänsovnas vinner i Klintehamn, hr Bengt Lundgren nedlade en krans från Klintehamns I. K., hr Birger Siggelin en krans från Klinte brandkår, hr Meleher Pauls-son en krans dels från ungsvenskarna i Klinte samt <klå från Gotlands ungsvenska distrikt, hr Gösta Lindstedt en krans från, Klinte skyttegille, hr David Rosvall en krans från Klinte kyrkokör och hr Allan Klofelt en krans från Klinte scoutkår. Var och en av scouterna nedlade dessutom en grankvist vid graven, scouternas speciella ceremoni för att hedra en avliden kamrat. Bland mängden av kransar märktes även en från kamraterna vid Hässleby.
Kyrkokören sjöng ”Gotland min längtan” och ”Stilla skuggor”, och slutligen uttalade lantbrukaren Ivar Hoppe ett varmt tack från Erik Jakobsons anhöriga för all den hedersbevisning, som kommit den bortgångnes minne till del. Till sist sjöngo de församlade ”Härlig är jorden” och officianten lyste så frid över Erik Jakobsons sista vilorum.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 september 1943
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *