En ”folkets forskare” på Gotland.

Om hembygdsforskaren, Hazelius-medaljören och poststationsföreståndaren Carl Franzén i Hellvi skriver signaturen Heng i St.-T. en längre artikel med bilder, vari den bekante gotländske amatörforskaren skildras. Tack vare honom och andra folkets forskare bevaras åt framtiden de viktigaste dragen av den andliga värld, som våra förfäder levat i sen århundraden tillbaka. Värdet av hr Franzens arbete är så mycket större som han räddat mycket i sista stund genom att uppteckna vad de gamla haft att berätta. Sedan halvtannat årtionde har hr Franzén arbetat för Nordiska museet och landsmålsarkivet i Uppsala.
Artikelförfattaren behandlar bl. a. en del gammal vidskepelse på Gotland och berättar särskilt, att åskan gick sommaren 1934 i tre veckor i Hellvi, medan hr Franzen skrev på en avhandling om åskan i folktro och sägen. Bara avhandlingen blev färdig och avsänd till Uppsala, slutade åskan att gå i Hellvi.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Juli 1943
N:r 171

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *