En dubbelhögtid

har den gångna lördagen och söndagen kunnat firas av styckjunkare J. E. Pettersson, A 7, som på lördagen gifte bort sin dotter Birgit med furiren vid A 7 Tage Karlsson och själv fyllde de femtio åren på söndagen.
Vigselakten ägde ram i domkyrkan och förrättades av stabspastor Ihrmark och som uppvaktande tärnor fungerade tvenne av brudens systrar och som kyrka-marskalkar fyra av brudgummens furir-kamrater. Efter högtidligheten i kyrkan hade brudens föräldrar inbjudit ett 100-tal gäster till middag å Arbetareföreningen, där de nygifta hjärtligt hyllades på olika sätt. Som värd fungerade styckjunkare Nordgren och som värdinna fröken Hildur Nygren. Bruttbonde och bruttöverska voro hr Knut Persson och hans maka. Ett 50-tal telegrafiska lyckönskningar anlände under kvällens lopp till de unga tu.
När 12-slaget förklingat hade alltså en ny dag inträtt, och denna dag råkade brudens fader fylla de femtio åren. Nu var det hans tur att få sin anpart av hyllningarna. Dessa inleddes med att styckjunkare Söderström på underofficerskamraternas vägnar framförde lyckönskningar och samtidigt överlämnade en subskriberad gåva, bestående av en fullständig jaktutrustning jämte textad adress och blommor. Så överlämnade representanter för släkt och vänner ett flertal minnesgåvor, bl. a. fåtöljer, ett rökbord, en skrivstol, fotlampa m. samt blommor i mängd. Bröllopsfesten blev alltså också en födelsedagsfest. Sedan under söndagens lopp fortsatte uppvaktningarna i jubilarens hem, där bl. a. infann sig en deputation från A 7 med överste Kempff i spetsen, som framförde kårens och officerskårens gratulationer och överlämnade blommor. Och telegrammen duggade tätt under dagen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 september 1943
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *