Dödsfall.

I en ålder av 72 år har förre lantbrukaren Victor Johansson, Hogrän, avlidit på lasarettet. Den avlidne har innehaft Enbjenne i Hogrän, vilken gård han emellertid överlämnat till fosterdotter och måg. Han var på sin tid en duktig jordbrukare och intresserad medlem av Valls baptistförsamling. Förutom av de nämnda sörjes han närmast av syster och svåger.

På S:t Görans sjukhus i Stockholm har skräddarmästaren Karl A. Bäck avlidit, 67 år gammal. Han var Östgöte till börden och innehade skrädderirörelse i Abrahamsberg i Stockholm. Han har tidigare varit verksam i Visby och sörjes närmast av maka, bosatt härstädes, samt en broder i Vingåker.

Verkmästaren vid Slite cement Johan Rickard Andersson, Slite, har avlidit i Stockholm. Han hade varit i Norrland och hälsat på en dotter, men blev på hemresan sjuk och måste intagas på sjukhus i Stockholm, där han i natt avled.
Den bortgångne, som var född i Lerbäck i Örebro län 1879, kom år 1917 såsom verkmästare till Slite cement efter att förut ha varit anställd vid Visby cementfabrik. Det var en synnerligen kunnig och uppskattad yrkesman, personligen glad och vänsäll, varför hans oväntade frånfälle väckt förstämning i vida kretsar. Änkeman sedan i fjol sörjes han bosatt i Holmsund, en privatsekreterare vid Slite cement och gift med köpman Erik Linder i Slite samt en kassörska vid Gotlands banks avdelningskontor i Slite.

Prostinnan Naima Ekström, född Holmgren, har avlidit i sitt hem i Falun nära 81 år gammal. Närmast sörjes hon av make, kontraktsprosten Gunnar Ekström, tre söner, däribland Martin, folkhögskollärare, Hemse, samt två döttrar, däribland Gunnhild, gift med fältläkare Nils Carlson, Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *