Dödsfall.

I den höga åldern av 81 år har f. lantbrukaren Olof Högg, Bäcks i Endre, avlidit efter en tids sjukdom. Han var född i Ganthem och kom i unga år till Amerika, där han vistades ett antal år. Efter återkomsten till fäderneön inköpte han till en början Hulte i Hemse, vilken han emellertid senare åter avhände sig. Han har även innehaft och brukat flera andra gårdar bl. a. i Lokrume och vid Råby i Hejdeby. Den bortgångne Börjes närmast av en son och en dotter, den senare gift i Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 juli 1943
N:r 155

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *