Dispens för kyrkoherdetjänst.

Kyrkoadjunkten i Visby pastorat Ingemar Björck har meddelats behörighet att uppföras på förslag till kyrkoherdetjänst oaktat han icke fyllt trettio år. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Juli 1943
N:r 166

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *