Det elektriska ljuset i Tingstäde kyrka.

En replik av kyrkoherden i pastoratet.
Kyrkoherde Gustaf Olofsson har av Sv. M blivit intervjuad med anledning av professor Roosvals kraftiga opposition mot införande av elektriskt ljus i Tingstäde kyrka.
Jag har just fått taga del av yttrandet, säger kyrkoherde Olofsson, och det måste jag säga att jag finner professor Roosvals skrivsätt ganska egendomligt. Att förslaget om införade av elektriskt ljus i Tingstäde gamla kyrka skulle vara ”ett rått och löjligt tilltag” är ju ett väl kraftigt yttrande, men det får stå för professorns egen räkning. Jag kan för min del inte alls förstå att vår gamla kyrka skulle taga någon skada av att den finge elektriskt ljus, pietetsfullt och lämpligt ordnat. Att inleds elektrisk belysning i takkronorna vill jag inte vara med om, där skall det fortfarande vara levande ljus, men vad vi önskar det är att få indirekt ljus från väggarna med stora ljuskällor.
Tanken på att elektrifiera kyrkan har uppstått därigenom att vi önskat få elektrisk drift för orgeln samt ljus för predikstolen och att detta skulle kunna föranleda en så skarp vidräkning är ju ägnat att väcka förvåning. Om församlingen beslutar att elektrifiera Tingstäde kyrka kan väl detta knappast nekas den, församlingen bör ju ha rättighet att sätta in elektriskt ljus om det blir en allmän önskan. Om det lämpligaste sättet kan det naturligtvis sedan diskuteras. Meningen hade varit att elektrifieringen skulle ske i höst, men nu får man ju se hur det går.
Vad professor Roosval säger om vår orgel ”att den ligger som en ångest över kyrkointeriören”, kan jag hålla med om detta. Jag arbetar själv för att få orgeln flyttad, slutar kyrkoherden för att övergå till ett närmare studerande av den ampra skrivelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *