Det blir Stenkumlaväg i stället för Endreväg.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har med tillstyrkan till k. m:t överlämnat en framställning från drätselkammaren i Visby om utbyte av ett företag, som ingår i den av k. m:t tidigare fastställda planen för tilldelning till städerna för åren 1940 och 1941 från utjämningsandelen av anslaget till väg- och gatuarbeten i städerna. I planen ingår omläggning och breddning av Endreväg från Hejdebyviksväg till Österväg, men drätselkammaren har begärt att få utbyta detta företag mot omläggning och förbättring av vägen VisbyHemse, delen från Söderväg till stadsgränsen (Stenkumlaväg, Träkumlaväg).
Drätselkammaren har som skäl för ansöknnigen åberopat den kraftiga trafik, som uppstått på den sistnämnda vägen sedan krigets utbrott. Ombyggnaden av vägen har därför blivit aktuell. Däremot kan Endrevägen f. n. anses tillfyllest för där framgående trafik. (P)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 juli 1943
N:r 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *