Bröllop.

Ett trevligt bröllop firades den 18 september i Hemse, då konditoriinnehavaren Olle Tervaniemi sammanvigdes med fröken Thyra Jansson, båda från Burgsvik.
Före vigseln samlades de till ett fyrtiotal inbjudna gästerna i chaufför Gust. Lorentzons hem, där de hälsades välkomna av dagens värd och värdinna, stationsföreståndare Waldemar Söderlund, Bander, och fru Astrid Lorentzon, Hemse. Vigseln förrättades av kyrkoherde Hejneman, vilken i hjärtliga ordalag önskade de nygifta lycka och framgång på deras gemensamma livsvandring.
Efter vigseln samlades gästerna å Hemse hotell, där de av direktör Widner och dennes fru bjödos till ett trots kristid välförsett middagshord. Under middagen anlände ett flertal lyckönskningstelegram och flera tal höllos. På kvällen var en stor skara samlad för att på sedvanligt sätt hylla brudparet. Kvällen förflöt omväxlande med sång, deklamation och dans, varjämte förfriskningar intogos.
Uppvaktande tärnor och marskallar voro: Vera Jansson—Bror-Inge Andersson, Gerd Hafdell—Thure Jansson, Marianne Pettersson—Walter Karlsson. Brudnäbb voro: Rosemarie Jansson och Leif Lorentzon.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 september 1943
N:r 221

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *