Bröllop.

lördags sammanvigdes i Hamra kyrka byggnadssnickaren Erik Dahlgren, Stånga, med fröken Anna Olofsson, Hamra, dotter till kyrkvärden J. Olofsson o. hans maka. Vigselförrättare var kyrkoherde Torneus, som till brudparet höll ett hjärtligt tal. Den högtidliga akten omrama-des av psalmerna 396: 2, 3 samt 12: 2, 3. Utanför kyrkan blevo de nygifta föremål för hjärtliga hyllningar av många ortsbor, som mött upp för att övervara vigselakten. Från kyrkan ställdes färden till Stånga, där i det festligt smyckade Luth. missionshuset släkt och vänner inbjudits till middag. • Under middagen förekom sång och flera tal höllos, ett även i versifierad form, samt upplästes ett stort antal telegram. Utanför missionshuset blev även brudparet föremål för hyllning med salut och leven. Som bruttbonde tjänstgjorde predikant E. Lindh och som bruttöverska fröken. Ingegärd Larsson. Uppvaktande tärnor och marskalkar voro Arne Kristiansson—Dagny Jakobsson, Regnar Häglund—Ingrid Jakobsson. Värdinna var fru Astrid Olofsson och värd hr Ivar Hägg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 september 1943
N:r 206

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *