Bättre belysning vid domkyrkan.

Drätselkammaren har beslutat bifalla ett förslag från elverkschefen angående förbättrad gatubelysning på S:ta Maria kyrkogård. Förslaget innebär anordnande av ytterligare tre belysningsanordningar av stockholmsmodell. Kostnaderna ha beräknats till 1,560 kr. De skola bestridas av årets anslag för ändring och utökning av gatubelysningen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 september 1943
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *