Barnens Dag.

Tombolan
börjar rulla på lördagen och vinstförteckningen, som nu är färdig, upptager en mångfald fina vinster. Tombolakommissarien hr Malmgren på Boråslagret har just lagt sista handen vid vinstsamlingen och kan se tillbaka på en enastående välvilja hos affärsmän och enskilda. En av de högsta vinsterna är en cykel med fredskvalitetA4 gummit,och.i övrigt förnämlig, en Stockholmsresa är en annan vinst och vidare finnas en stilig braspall, fåtöljer, golvlampor och annat. Utmärkt vackra och värdefulla handarbeten och massor av konserver, för att inte tala om prydnadsföremål och nyttighetsartiklar av olika slag, allt bidrager till att vinstvärdet är högt och vinsterna komma att ge lottköparna mångdubbel valuta för slanten.
Lottförsäljningen äger rum på flera olika centrala platser i staden i morgon, och under nästa vecka kommer — i den mån lotterna räcka till — lottförsäljningen att äga rum än här och än där, beroende på tid och omständigheter i övrigt. I morgon säljas sålunda lotter bl. a. på Donners-plan, Stora Torget och Södertorg, på S:t Hansplan, utanför Österport m. fl. platser.
Då hela inkomsten av tombolan går till samma goda ändamål som Barnens Dag i övrigt — Visby barnkrubbas verksamhet under de närmaste två åren — är lottköp i tombolan ett gott handtag åt krubbans verksamhet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *