Baptisternas juniorläger i Tofta.

I tisdags e. m. öppnades i Gnisvärd i Tof ta Gotlands baptisters Söndagsskol- och Ungdomsförbunds traditionella juniorläger. I år är lägret kombinerat med ett G. K.-läger, som hålles fredag t. o. m. söndag på samma] plats. G. K. eller ”Goda Kamrater” som sammanslutningen kallas, är, som bekant, en ungdomlig sammanslutning inom juniorrörelsen och omfattar ungdomar i åldern 8-12 år.
Vid lägrets öppnande i tisdags hade närmare 100-talet deltagare anlänt och i tältstaden var rest över ett 40-tal tält. Till lägret äro anmälda c:a 150 ungdomar från hela ön. Lägerledare i år är past. Holger Carlesäter, Klintehamn, och vice ledare pastor Josef Gustafsson. Vid lägrets enskilda öppnande visade sig att de unga redan från början ägde god skolning och drill i lägerlivets detaljer.
Vid det offentliga välkomstmötet i den stora lägerkyrkan hade en stor skara ungdom mött upp. Mötet leddes av pastor II. Carlesäter, som i ett varmhjärtat anförande hälsade de närvarande välkomna. Pastor S. Nahlbom, Näs, läste 2 Tim. 4: 4-16 och höll ett kort tal. Pastor Manne Lundgren, Stockholm, höll därefter ett inspirerande och livfullt tal över orden i Ordspråksboken 4: 18-19 framhållande vikten och glädjen av att i ungdomens dagar komma in på rätt väg.
Juniorerna sjöngo en för tillfället författad välkomstsång och ett flertal andra vackra ungdomssånger. Den givande mötesstunden avslöts med bön av pastor J. Gustafsson.
Lägret fortsätter under veckan och avslutas på söndag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *