Automobilskattemedel till Stenkumlaväg.

K. m:t har bifallit en framställning från drätselkammaren i Visby om utbyte av ett företag som ingår i den av k. m:t tidigare fastställda planen för tilldelning till städerna för åren 1940-41 från utjämningsandelen av anslagen till väg- och gatuarbeten i städerna. Det projekterade arbetet med omläggning och breddning av Endreväg från Hejdebyvägs väg till Österby-väg får sålunda utbytas mot omläggning och förbättring av vägen Visby—Hemse, delen från Söderväg till stadsgränsen (Stenkumlaväg-Träkumlaväg.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *