Aug. Hemströms sista färd.

En stämningsfull begravningshögtid ägde på lördagen rum härstädes, då stoftet efter förvaltaren Aug. Hemström, Visby, fördes till griftero.
Kistan var bisatt i Östra gravkapellet och prydd med en svensk flagga och den avlidnes sabel på locket. Aug. Hemström hade lagts i sin kista iförd sin paraduniform, och Sex underofficerare buro kistan. Sorgerummet var vackert smyckat med blommor och grönt samt levande ljus.
Akten inleddes med ps. 306: 1-3, varpå domkyrkokomminister Nils Öberg framträdde till båren och i en gedigen och trösterik betraktelse över orden i Uppb. 2: 10 bl. a. erinrade om den bortgångnes långa och gagnande verksamhet och hans trohet i gärningen. Så uppstämdes ps. 336: 1-3, och medan sorgemusik brusade från orgeln utbars åter kistan och sänktes i den öppnade griften på östra kyrkogården, där Aug. Hemström skulle få sitt sista vilorum.
Till graven framträdde först den hädangångnes svärson, hamnkassör Thure Gerentz, och uttalade på anhörigas och övriga släktingars vägnar ett tack och sista farväl. Från Gotlands artillerikår nedlades en krans med gröna band av major Silvén, och från förvaltaresällskapet nedlade förvaltare Kolmodin en krans med vita band, uttalande en sista hälsning, från Gotlands artillerikårs under-officersförening nedlades en krans med gröna band av styckjunkare Söderström och från Gotlands underofficerssällskap en krans med blågula band, ”Vila i frid, gamle kamrat”, av löjtnant Hultberg. Vidare nedlade löjtnant Eilertz från Gotlands veteranförening en krans med blågula band ”Tack för gagnande verksamhet”. Bland de officiella kransarna märktes även en med blågula band och inskriptionen ”En sista hälsning” från Tingstäde skyttegille, och dessutom nedlades vid båren en stor mängd kransar och blommor från enskilda vänner. Visby skyttegille hade hedrat den hänsovne genom gåva till Blomsterfonden.
Efter kransnedläggningen uttalade hamnkassör Gerentz ett varmt tack till alla som på ett eller annat sätt hedrat Aug. Hemströms minne, och stunden avslöts av pastor Öberg, som till sist lyste frid över den bortgångnes sista vilorum.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 september 1943
N:r 210

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *