Årets gröda på Gotland av god kvalitet.

Kvantiteten däremot nedsatt av torkan.
Den nu bärgade grödan har så tillvida kommit med en positiv överraskning som höstsäden givit ett vida bättre resultat än vad man tidigare vågat hoppas, säger konsulent Lorensson när vi spörja honom om skörden. Sämre torde det emellertid ställa sig med vårsäden.
Någon siffermässig sammanställning av de nu till hushållningssällskapet inkomna skörderapporterna föreligger inte ännu och därför är det en snåla vanskligt att göra något bestämt uttalande om skörden. Av rapporterna torde emellertid framgå så mycket som att torkan haft en synnerligen menlig inverkan på skördens storlek, men att däremot kvaliteten i regel är god, på sina håll till och med mycket god. Bärgningen har i stort sett skett under gynnsamma betingelser och kärnskörden förefaller vara bättre än väntat. Som redan framhållits har höstsäden givit ett bättre utbyte än man tidigare trodde skulle bliva fallet efter den långvariga torkan. Vad vårsäden beträffar synes denna vara mera ojämn och tröskningsresultaten äro mycket växlande. Ifråga om oljeväxterna förefalla dessa åtskilligt sämre än. i fjol. Bäst har höstrapsen klarat sig.
Som väntet har den rikliga nederbörden under förra månaden medfört stor välsignelse för såväl betor som rotfrukter, men även vallarna ha repat sig storartat, vilket medfört goda beten. Någon större nytta torde nederbörden däremot inte ha medfört för potatisens del, annat än möjligen för den sent satta.
Vad slutligen utsikterna för höstsådden angår äro dessa tämligen ljusa.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 september 1943
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *