ANBUD.

Chefen I 18 infordrar härmed skriftliga förseglade anbud å 1 st. kulrapidångpanna med en eldyta av 3 m2. Tillverkare: Vulcans Mek. Verkstad. Anbud å omslaget försedda med påskrift ”Anbud å ångpanna”, skola till Kasernofficeren I 18 Visborgs slätt vara inkomna senast kl. 1200 den 4 oktober 1943.
Betalning erlägges vid pannans avhämtande. Anbudsgivare är skyldig ställa sig föreskrifterna i 2 kap. SF 10/1920 upphandlingsförordningen till efterrättelse. övriga upplysningar hos kasernunderofficeren I 18 tel. 1041: 41.
Regementschefen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 September 1943
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *