AB Visby högre flickskola

höll i går ordinarie bolagsstämma i skolans lokal under ordförandeskap av länsjägmästare Ragnar Melin. Förvaltnings- och revisionsberättelserna föredrogos därvid, och vinsten fördelades i enlighet med styrelsens förslag.
De i tur avgående styrelseledamöterna länsjägmästare Melin, bankdir. Ad. Dahlbäck, fru Elsa Dahlbäck, fröken Hedvig Crainer samt bagaremästare Henrik Pettersson omvaldes liksom suppleanterna folkskollärarinnan Greta Stengärd och målaremästare Henry Engström. Även revisorer och revisorsuppleanter omvaldes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *