Yrkesmässiga sjötrafiken

föreslås som bekant reglerad i Skärgårdsutredningens nu framlagda andra betänkande. Av motiveringen framgår, att Gotlands län ej avses underkastat tillämpningen av föreslagen förordning till regleringen av sjötrafiken i landets skärgårdar. I stort sett saknas nämligen skärgårdar i egentlig mening vid Gotlands kuster. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 Juli 1940
N:r 157

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *