Vitterhetsakademien hedrar Th. Erlandsson.

Bungemuseets skapare korresponderande ledamot.

Th. Erlandsson.

Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien höll på tisdagen ordinarie månadssammanträde i Stockholm.
Därvid beslöts att till korresponderande ledamöter kalla f. folkskollärare Theodor Erlandsson på grund av hans förtjänster såsom grundläggare av och intendent för Bunge museum på Gotland samt f. förvaltare Klas Herman Killander i Uppsala med anledning av dennes förtjänstfulla arbete för fornminnesvården i Uppland.
Akademien beslöt utdela sin jetong till kassör Johan Jacob Lybeck, som visat stort intresse och nedlagt ett betydande arbete för fornminnesvården i Södermanland.
Akademien godkände ett av Nordiska museet framlagt förslag, avseende undersökningar rörande äldre svensk folkkultur och folktradition, till vilka riksdagen anvisat ett anslag på 40,000 kr. för innevarande budgetår.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Augusti 1940
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *