Villatjuvarna fast.

Ett gott arbete av statspolisen.
Som redan tidigare omtalats ha en del sommarvillor och kiosker vid Axelsro och Högklint hemsökts av tjuvar, som brutit sig in och stulit konserver, tobaksvaror, godsaker m. m. Inbrotten och stölderna – det rör sig om ett dussin olika förseelser – ha ägt rum sedan början av augusti och den sista affären utspelades i onsdags kväll. Statspolisen har emellertid haft ögonen öppna och efter ett synnerligen gott och snabbt arbete kunnat lägga vantarna på förövarna, varav den ena dock nekar blankt till att ha haft något att göra med stölderna.
De anhålla, som komma att häktas idag, äro målaren Sune Martin August Westergren, född 22 februari 1916 i Träkumla, där han också är bosatt, samt diversearbetaren Albert Karl Gustaf Fredin, född 12 nov. 1914 i Västergarn och skriven i Visby. Westergren har erkänt tillgreppen och indicierna äro starka även mot Fredin, som emellertid nekar för att ha haft med saken att göra.
De båda kumpanerna hade träffats i början av augusti och beslutat fånga kräftor ihop, vilket också skett. På hemvägen från en kräftresa hade man emellertid kommit överens om att göra ”intjack” vilket skedde hos stinsen i Roma, där man stal några kg. såpa. En kiosk, motstod försöken till inbrott men i en källare i en gård ett stycke från Roma hade man tillgripit 10 kg. fläsk, några flaskor saft och en del konserver.
I slutet av augusti eller början av september hade Fredin flyttat hem till Westergren i Träkumla, varpå turnéerna fortsatt. Fredin skulle då ha föreslagit att man skulle skaffa mat genom fortsatta expeditioner. En kväll hade man sålunda cyklat till Högklint, där man i hamnkassör Axel Petterssons villa tillgripit en skinka, ägg, konserver m. m. Nästa mål blev kiosken vid Axelsro, som länsades på godsaker, ehuru man egentligen sökte efter rökverk. Varor för c:a 100 kr. tillgrepos varpå man cyklade hem och bjöd Westergrens hustru på läskedrycker och godsaker. Några kvällar senare gjor-des visit på Axelsro, där källaren vid f. d. Anders Wedins villa motstod attackerna, men där man i stället bröt sig in i skafferiet och tillgrep en del matvaror m. m. Samma kväll fortsatte man ned till Buske fiskläge, där man i Lillgårdens källare tillgrep konserver för 5-6 kr:s värde samt läskade sig med var sin wichyvatten. Därifrån cyklade man Nygårdsallén upp till Toftavägen, där en där befintlig kiosk länsades på tobaksvaror av alla slag, godsaker, kex m. m., allt värt minst 70 kr. Hos lantbrukare Gunnar Karlsson, strax intill, bröt man sig in och stal 1/2 kg. smör och en limpa, varpå man åkte hem.
I onsdags kväll hade man tänkt sig ett bättre kap genom inbrott i Signe Larssons affär i Träkumla. För att skaffa sig alibi besökte kumpanerna först två biografer i staden, varpå man cyklade hem och begav sig till affären. Här bröt man upp ett källarfönster varpå Westergren gick in i huset medan Fredin höll vakt. Han hämtade först växelkassan, som han lämnade Fredin varpå han just plockat till sig 3 1/2 kg. kaffe och några kg. socker, då Fredin varnat för att det kom folk på vägen. De hade då gett sig iväg hem.
Vidare har det visat sig att de i en potatisåker vid Hunnlund i Vesterhejde plockat upp 10-15 kg. potatis, i en annan gård hade de i en olåst källare tillgripit syltade hallon och på ännu ett annat ställe hade ur en mjölkflaska, som stod till kylning i en så, tagit 3 liter mjölk i för ändamålet medfört spann. Potatisstölder ha även förekommit vid Tullebo.
En del av det stulna har återfunnits i Westergrens bostad, en del har givetvis konsumerats.
Westergren, som är gift, har tidigare varit ådömd 6 mån. straffarbete för inbrott, 1 mån. fängelse för olovligt billån och dömdes nu senast i augusti vid södra tinget till 4 mån. straffarbete för det han vid tre tillfällen stulit pengar ur sparbössor i Träkumla skola. Fredin har tidigare varit dömd för hembränning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *