Villabrand vid Isums station.

Tre små barn nära att innebrännas.
Vid halv 9-tiden igår kväll utbröt eld i en envånings trävilla vid Isums station. Elden ”uppstod i vindsvåningen till villan, som äges av byggmästare T. Franzén. Makarna Franzéns tre små barn i åldern 2 -5 år, som lågo och sovo, räddades av modern i sista stund från att bli innebrända. Tack vare ett raskt ingripande från brandmanskap från Vall och Atlingbo socknar lyckades man rädda vilan med undantag av vindsvåningen, som till större delen blev förstörd av elden. Såväl taket som ena gaveln blevo sålunda tillspillogivna.
I byggnaden bodde vid tillfället fru Franzén och makarnas tre barn, medan hr Franzén själv f. n. fullgör beredskapstjänst. Vid halv 9-tiden skulle fru Franzén gå och hämta vatten. Innan hon gjorde detta fick hon emellertid en ingivelse att se till småttingarna som redan lagts för natten. När fru Franzén kom upp på vinden fann hon till sin förskräckelse, att denna stod i ljusan låga och att en intensiv rökutveckling var i full gång. Hon rusade in till barnen, som lyckligtvis ännu voro oskadda och fick bära ner dem på gården. Samtidigt hade en person som kom cyklande på vägen observerat elden. Folk alarmerades omedelbart pr telefon och på annat sätt. Snart hade även några brandsprutor från Vall och Atlingbo med manskap anlänt till platsen, folk bildade kedja och det dröjde inte länge innan man kunde sätta i gång med släckningsarbetet. För att bereda sig tillträde till vinden och eldhärden måste man emellertid hugga ned ena gaveln. Sedan taket och trossbottnen härjats av elden var denna begränsad vid 10tiden på kvällen. Vindsvåningen var då delvis tillspillogiven, men elden hade dess bättre aldrig fått fäste i undervåningen. Denna blev dock delvis förstörd av vatten. Möbler och annat lösöre hade man lyckats få ut i det fria, varför de inte tagit någon skada. Den eldhärjade byggnaden är försäkrad.
Utredning om brandens uppkomst äger rum i dag. Enligt uppgift hyser man den åsikten att något av barnen orsakat eldsvådan. På vinden hade det nämligen funnits ett stearinljus och man tror att barnen tänt på detta samt sedan i oförstånd placerat det nära något lättantändligt föremål, event. sängkläderna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Juli 1940
N:r 172

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *