Vid kyrkoherdeinstallationen i Othem

om söndag kommer biskopen att assisteras av kontraktsprosten Axel Klint, Källunge, kyrkoherdarna Artvid Ruhr, Roma, C. J. Björkander, Östergarn, G. Olofsson, Stenkyrka. E. W. Gyberg, Hangvar, K. A. Widegren, Västkinds, G. Coldemo, Lärbro, Folke Thuresson, Hejde, och Fr. Terneus, Öja, samt domkyrkokomminister Nils Öberg, Visby.
Installationen äger rum kl. 11, varefter följer högmässa med predikan av den nyinstallerade kyrkoherden Anders Wernberg.
Kl. 7 på kvällen hålles aftonbön i Boge kyrka med predikan av biskopen, som därefter kommer att förrätta invigning av den nya delen av församlingens kyrkogård.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Juli 1940
N:r 170

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *