Vedavrerkningarna för bränsleändamål

skola inom hela riket enligt beslut av statens bränslekommission omfatta 25 milj. kbm. under tiden 1 aug. 1940-30 juni 1941. Härav skola i Gotlands län avverkas 145,000 kbm. Vedkvantitetens fördelning på, olika skogsägargrupper i länet är ännu icke slutgiltigt fastställd detta sammanhang kan nämnas, att avverkningskvantiteten för 1939-40 , här var bestämd till 140,000 kbm. brännved. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 Juli 1940
N:r 169

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *