Västkinde station namnändras.

Ortnamnskommissionen har föreslagit, att Västkinde järnvägsstation skall benämnas Väskinde.
Jordeboksnamnet Väskinde för en socken i Gotlands län motsvaras i post- och telegraforts- samt järnvägsstationsförteckningarna av namnet Västkinde. Den förra namnformen, som överensstämmer med uttalet i orten, är det officiella sockennamnet och överensstämmelse synes böra åvägabringas mellan namnformerna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Oktober 1940
N:r 232

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *