Vägfrågorna i Mästerby och Atlingbo diskuteras.

Mästerby skola hölls i går ett sammanträde, som utlysts med anledning av att en omläggning av vägen Isums i Atlingbo—Ejmunds i Mästerby blivit ifrågasatt. Landshövdingen infann sig till mötet tillsammans med landssekreterare Löf och vägingenjör Wiborgh, vidare deltog vägstyrelsens ordförande och flera andra medlemmar av denna styrelse samt arbetschefen P. M. Bengtsson. Ortsbefolkningen var talrikt företrädd, frågorna diskuterades livligt och synpunkter för och emot anlades. Enligt det nya förslaget kommer vägen att rätas väsentligt — den blir c :a 1,5 km. kortare — men den kommer då att gå vid sidan av Gervaldsgårdarna. Från delägarna där framställdes önskemål om att vägen skulle få behålla sin gamla sträckning, erforderlig mark för breddningen skulle i så fall ställas fritt till förfogande och man sluppe även gå över fyra småbrukarskiften om vägen behölles vid det gamla.
Även Källgårds skulle komma ganska långt bort från den nya vägen och landshövdingen lovade att ta hänsyn till de anförda önskemål. Å andra sidan beräknades det att vägavkortningen skulle medföra en besparing på 3035,000 kr., vilket även kommer att få sin stora betydelse för frågans avgörande, när den skall föras vidare till vägstämma och länsstyrelse. I övrigt funnos inga större anmärkningar mot den planerade omläggningen och landshövdingen förklarade sig mycket nöjd med det utbyte sammanträdet givit.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 Augusti 1940
N:r 185

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *