Vägarbeten beslutade i Bunge och Fleringe.

Länsstyrelsen har förpliktat Gotlands norra vägdistrikt att låta utföra omläggning och förbättring av vägen Bunge—Ahr å delen Bunge kyrka—vägskälet vid Hau samt vägen Hau—Norra gattet å delen vägskälet vid Hau—avtagsvägen till Trelge. Kostnaderna ha av vägingenjören, som uppgjort förslaget, beräknats till sammanlagt 80,200 kr., varav 66,300 kr. på den förstnämnda vägen 13,900 kr. på den senare, enligt det alternativa förslag som uppgjorts. Förutsättningen är att till arbetets utförande erhålles bidrag av statsmedel.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Oktober 1940
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *