Uppgift för inventering av ved och bränntorv.

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse nr 726 den 23 juli 1940 åligger det envar innehavare av ved till en myckenhet av minst 5 kbm., travat (löst) mått och av bränntorv till en myckenhet av minst 2 ton att senast den 15 augusti 1940 avlämna uppgift om sådant innehav till kristidsnämnden i den ort, där veden eller bränntorven är upplagd, eller till vilken bränslepartiet är under transport.
Uppgiftsskyldighet föreligger icke beträffande sådan å viss fastighet avverkad ved, som är avsedd att användas för hushållsförbrukning intill den 1 juli 1941 å fastigheten eller med denna sambruk ad fastighet.
Blanketter till ovan avsedda uppgifter tillhandahållas å nämndens expedition och å polisstationen.
Visby den 5 augusti 1940.
KRISTIDSNÄMNDEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Augusti 1940
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *