Underofficerare bli officerare.

Ett 70-tal underofficerare vid armén har tar ut till en kurs och komma sedan denna genomgåtts, att utnämnas till officerare. De ha valts ut från samtliga truppslag. Deras minimiålder är 25 år och som övre gräns har satts 34 år. Genomsnittsåldern är 30 år. Kursen skall räcka i tre månader, men det är ännu inte bestämt, när den skall börja och inte heller var den skall hållas.
Från Gotlands trupper ha till kursen beordrats sergeanterna Tallqvist och Utterling, båda från I 18.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Augusti 1940
N:r 182

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *