Två ordinarie folkskollärare i Hejde?

Domkapitlet tillstyrker hos skolöverstyrelsen en framställning från skolrådet i Hejde att få förändra en extra ordinarie folkskolläraretjänst i skoldistriktet till ordinarie.
Enligt utredning i frågan kommer antalet lärjungar i de fyra högsta klasserna att under läsåren 1940 —49 variera mellan 37 och 49 och den ifrågavarande lärartjänsten måste således fortfarande anses behövlig. Det synes domkapitlet knappast rådligt att ytterligare uppehålla tjänsten med extra ordinarie, enär detta måste vid en landsbygdsskola medföra tätt återkommande byten av lärarkrafter till men för skolans arbete. Även om ur besparingssynpunkt tidpunkten nu kan synas mindre lämplig för inrättande av en ordinarie tjänst tillstyrker domkapitlet framställningen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 Augusti 1940
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *