Två flygplan över Gotland.

Det ena ett 4-motorigt Dornierplan.
Gotland överflögs på lördagen av främmande flygmaskiner. Kl. 9,40 till kl. 11,21 passerades Ronehamn—Stångudden—Gammelgarn—Östergarns holme—Holmudden av två flygplan, som först flögo vart för sig med nordostlig kurs. Sydväst Östergarns holme flögo de emellertid tillsammans på lägsta höjd innanför gränsen på 2 distansminuters avstånd. Flygplanen satte nordlig kurs upp mot Holmuddens fyr, där de passerade öster om fyren. De svängde sedan mot söder långt ut till havs och försvunno på låg höjd. Det ena planet var fyrmotorigt av typen Dornier.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Augusti 1940
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *