Två av ko- och nattjuvarna dömdes i går.

Vestergren skall sinnesundersökas.
Södra häradsrätten meddelade i går eftermiddag utslag i målet mot de tre för diverse stölder häktade Sune Vestergren, Gunnar Fagerström och Karl-Gustaf Fredin från Träkumla.
Beträffande Vestergren som medverkat i samtliga de 37 brott som framkommit vid utredningen, beslöt rätten att förordna om sinnesundersökning och målet mot honom förklarades därför vilande.
Fagerström, som hjälpt Vestergren vid de tre kostölderna år 1936 och även ställts till ansvar för de efterföljande förfalskningarna av slakteriets förskottskvitton samt för delaktighet i en del andra stölder, dömdes till straffarbete i ett år och en månad.
Fredin, som tillsammans med Vestergren gjort ett 20-tal stölder och snatteribrott under augusti och september i år, dömdes till åtta månaders straffarbete. Fredin försattes t. v. på fri fot, medan domen vinner laga kraft, under det att Fagerström skall kvarstanna i häkte.
Det straff på fyra, månader villkorlig dom, som tidigare ådömts Fagerström, röjdes nu undan och han blev dömd för såväl brotten som begåtts före som efter denna dom. Åtta månader av straffet gällde stölderna och fem mån. gälla förfalskningen och bedrägeriet med slakteriets förskottskvitton.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 oktober 1940
N:r 241

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *