Trevlig hembygdsfest i Lärbro.

Lärbro IOGT hade i går anordnat en trevlig hembygdsfest vid Hammars i Lärbro. Vädret var under förmiddagen tämligen dåligt med ett par strida regnskurar, vilket väl i någon mån avskräckte från besök, men trots detta streck i räkningen samlades så småningom cirka 300 personer på festplatsen.
Programmet inleddes kl. 2,30 med allmogemusik av spålmännen Andersson, Lärbro, och Östling, Slite, varefter skräddaremästare John Ahnqvist hälsade festdeltagarna välkomna. Folkskollärare Simeon Jakobsson sjöng så några livligt applåderade visor till luta, varefter logens teatertrupp framförde ”Fjällbruden på. Krokås” — en pjäs, som fick ett gott framförande och rönte stormande bifall.
Efter den obligatoriska kafferasten blev det åter lutsång samt dessutom gutamålsberättelser av Harry Jacobsson, Tofta. Dagens huvudtalare var folkskollärare Ivar Larsson, Levede, SOM medryckande berättade om en resa genom Tyskland, Frankrike och Belgien — skådeplatserna för 1914 års världskrig. Sista programpunkten var ett sagospel ”Första maj”, som framfördes av yngre logemedlemmar. Festen avslutades kl. 8,30.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 Augusti 1940
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *