Till medborgarfest i Visby i morgon!

Allmän samling på Paviljongsplanen är parollen.
I morgon anordnas som bekant medborgarfest på Paviljongsplanen till förmån för försvarslånet. Festen börjar kl. 3 e. m. och programmet blir följande:
1.) Musik av I 18 musikkår:
Carolus Rex, marsch, uppt. av Harteweld;
Hör oss Svea, Wennerberg.
2.) Tal av stadsfullmäktiges ordf. red. C. O. Nilsson.
3.) Recitation av skådespelaren Gunnar Sjöberg.
4.) Tal av redaktör Herman Stolpe, Stockholm.
5.) Sång av Björlingkvartetten.
6.) Tal av stadsfullmäktiges v. ordf. d:r Nils Carlson.
7.) Musik av I 18 musikkår:
Gotland, Fredin;
Under blågul fana. Marsch Widqvist.
Festmärken till ett pris av 50 öre försäljas av scouter. För tecknandet av försvarslån komma listor att finnas utlagda på festplatsen.
Festen är ett led i den kampanj för allmän beredskap som nu går fram över hela vårt land under storartad anslutning från alla folklager, och det är att hoppas att söndagens festlighet på Paviljongsplanen skall samla massor av medborgare från både stad och landsbygd.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Augusti 1940
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *