Taxeringsarbetet.

Regeringens beslut rörande ersättningar för taxeringsbestyret i år är inom kort att vänta. I runt tal 2 ½ milj. kr. ha begärts av länsstyrelserna åt taxeringsnämndernas folk, räknats efter vissa från finansdeparräknats efter vissa från finandepartementet angivna grundpriser. I somliga län anser man emellertid, att dessa grunder långt ifrån utgöra något mått på den ersättning, som bör utgå för att arbetet skall bli skäligen gottgjort. En undervärdering av den arbetsinsats, som ordförandena i taxeringsnämnderna presterar, genom alltför knappt tillmätta ersättningar måste i längden inge vederbörande den föreställningen, att taxeringsarbete ej är av den vikt, som verkligen är fallet, detta med påföljd att det kan bli allt svårare för dem, som skola övervaka detta arbete i länen, att hävda det allmännas krav på arbetets kvalitet.
Från Gotlands län har begärts sammanlagt 23,978 kr. som ersättning för taxeringsbestyret. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *