Tålamodet kan brista.

I oktober förra året tillskrev kammaradvokatfiskalsämbetet en fattigvårdsstyrelseordförande Gotland med begäran om visst yttrande rörande kvarlåtenskapen efter en avliden person i socknen. Då något svar ej avhördes avlät ämbetet i början av juni i år en ny skrivelse i saken. Ordföranden har emellertid ej ännu låtit höra av sig, varför ämbetet till honom nu avlåtit en ny påminnelse. Samtidigt hotar ämbetet med att, om besked ej inkommit senast den 1 aug., saken kommer att anmälas till domhavanden i Gotlands södra domsaga för vidtagande av åtgärder, vartill omständigheterna kunna föranleda.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juli 1940
N:r 162

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *