Svinpremiering.

Premiering av fargaltar, tillhöriga galtföreningar samt uttagning av s. k. diplomsuggor äger rum tiden 19-24 augusti 1940.
Galtföreningar, som önska penningpris skola ovillkorligen före d. 15 augusti insända uppgift om var föreningsgalten är stationerad samt huruvida ny galt anskaffats sedan föregående års premiering.
Ägare till framstående modersuggor, vilka skola tävla om diplom och penningpris, skola anmäla suggorna på särskilda blanketter, som tillhandahållas på hushållningssällskapet, senast den 15 juli.
B. Ljunggren,
ordf. i premieringsnämnden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Augusti 1940
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *