Strömavbrott

blev det här i staden igår afton omkring 8,10 och de första nätslingor, som fingo ström fingo vänta omkring 20 min. Det var strömbrytaren på Slitesidan av transformatorn vid Länna, som på grund av överbelastning på 33,000 voltsledningen slog ifrån. Vad orsaken varit är i skrivande stund icke bekant, möjligen har det varit någon bättre kortslutning någonstans.
På grund av rådande förhållanden kan Visbyverket icke ha något aggregat igång om kvällarna — överenskommelse har i stället träffats med kraftverket i Slite om ökad strömleverans — och detta är anledningen till att det tar längre tid än Visbyborna äro vana vid innan strömleveransen -vid ett avbrott kan återupptagas, d. v. s. innan man hinner starta Visbyverkets motorer. En del av abonnenterna i staden fingo igår afton vänta ända till 3/4 timme innan ljuset, som försvann, återkom. På biograferna och kyrkan tog man emellertid det hela lugnt — telefonstationen kunde annars intyga att allmänheten har svårt att taga ett strömavbrott lugnt, den var fullkomligt belägrad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *